דיני חברות

למשרד ניסיון רב בתחום דיני החברות, לרבות הקמת חברה, פעולות מול רשם החברות כגון רישום ושינוי תקנון, רישום בעלי מניות, שינוי במרשם הדירקטורים ועוד. המשרד מתמחה בליווי שוטף של חברות בפעילותן השוטפת.

תחומים נוספים

דיני חברות

נגישות