משקים חקלאיים

המשרד מתמחה בכל הקשור לעסקאות מקרקעין בנחלות ובמשקים חקלאיים, לרבות תביעות בן ממשיך, תביעות לשימוש חורג, מכירת משק חקלאי, דמי הסכמה והורשת נחלות.

נגישות