הוצאה לפועל

המשרד מתמחה בתחום ההוצאה לפועל ובעל ניסיון רב בייצוג חייבים וזוכים, פרטיים וחברות, בין במסגרת ייצוג חייבים, על ידי הגשת התנגדויות לביצוע שטר, טענת פרעתי, הסרת עיקולים והגבלות, ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ, הסדרי חוב ועוד, ובין במסגרת ייצוג זוכים על ידי פעולות גבייה, הטלת עיקולים, תפיסה וכינוס נכסים ועוד.

נגישות